رزومه و بیوگرافی همکاران

توماج دانش بهزادی – بازیگر، کارگردان تئاتر

امین میری – بازیگر و کارگردان تئاتر

محسن عبدالهیان – متخصص ریز حالت های چهره و زبان بدن و مربی بازیگری

دری رضایی – نویسنده، مستندساز

سامان سیوس – بازیگر، مدیر تولید