مکالمه

فیلم کوتاه – ۳۵ میلیمتری و دیجیتال – ۲۰ دقیقه – ۱۳۷۶

نویسنده و کارگردان: فرزاد خوشدست

فیلمبردار: آبتین فضائلی،روناک شمیم

صدابردار: بابک جائز

تدوین: محمد رضا نیازی

بازیگر: مصطفی رابطی

تهیه شده در مرکز آموزش فیلمسازی به اندیش

 

تلاش یک مرد برای رسیدن به زنی و زنی که نمی خواهد درب را برای مردی باز کند. هیچ صحبتی بین آدمها تکراری نیست مگر حرف عشق، که نمی گویند. پس زنی در جهان نیست همه زنها توهمی بیش نیستند.