از نفس افتاده

از نفس افتاده

مستند – ۱۶ میلیمتری – ۷ دقیقه – ۱۳۷۶

نویسنده، کارگردان و تدوینگر: فرزاد خوشدست

فیلمبردار: آبتین فضائلی، لیلا کهبدی

صدابردار: بابک جائز

تهیه شده در مرکز آموزش فیلمسازی به اندیش

 

سوژه از نفس افتاده: از دید یک نفر که می دود… می دود و شهر را می بیند … داخل اتوبوس می رود… داخل تاکسی… در کوچه ها و در راهروها … خسته می شود و دوربین سرخم می کند … بعد از چند لحظه سربلند می کند و گیشه یک سالن نمایش را می بیند. در نمای آخر یک نمایش دیده می شود که دوربین با سری بلند و سرحال نگاه می کند.